Čo poskytujeme

Pôžička od 500 - 5000 eur

Pre zamestnancov na pracovnú zmluvu po skúšobnej dobe

- pôžička na čokoľvekPODNIKATEĽSKÉ ÚVERY od 500 - 6500 eur (živnostníci a s.r.o.)

- Bonitu klienta posudzujeme podľa priemerného mesačného príjmu za posledné 3 mesiace, nepozeráme základ dane alebo čistý zisk!!! Uznávame 100 % z vydokladovaného obratu

                Úvery neposkytujeme klientom, ktorí majú aktuálne vedenú exekúciu, osobný bankrot, zosplatnené alebo žalované zmluvy.

Pri podnikateľských úveroch akceptujeme dlh na odvodoch do výšky 600 eur!!!

Príklad: 5000 eur (pri podnikateľskom úvere) máme so splátkou 369,98 eur na 18 mesiacov, so splátkou 301,90 eur na 24 mesiacov., so splátkou 262,01 eur na 30 mesiacov., so splátkou 236,19 eur na 36 mesiacov, so splátkou 205,56 eur na 48 mesiacov, so splátkou 188,80 eur na 60 mesiacov.